Tin quốc tế

Triển lãm quốc tế ngành bao bì đóng gói East Pack 2013 Một trong những sự kiện thương mại và hội thảo lớn nhất về ngành công nghiệp đóng gói. Trưng bày những giải pháp xử lý đóng gói hàng đầu...