Tin thị trường

Có thể nói để nền kinh tế Việt Nam tham gia hội nhập khu vực và quốc tế, tăng cường xuất khẩu ra thế giới có phần đóng góp rất quan trọng của ngành sản xuất bao bì. Ngoài việc bảo quản sản phẩm, giảm...
Diễn biến thị trường giấy tháng 4 và dự báo tháng 5/2013   Diễn biến thị trường Tháng 4 nhu cầu tiêu thụ giấy không cao nên giá giấy nói chung vẫn ổn định so với tháng trước, có...
Cầu giảm, cung dư thừa dẫn đến lợi nhuận biên kém là những vấn đề mà ngành sản xuất thép toàn cầu phải đối mặt năm 2013. Năm nay bắt đầu một năm khó khăn cho ngành công nghiệp thép toàn cầu, với...