Tin Tức

Theo Hiệp hội bao bì Việt Nam, 70% bao bì phục vụ cho xuất khẩu nên không quay về để tái chế. Ngành công nghiệp giấy trong nước chủ yếu phục vụ cho giấy viết và giấy in chứ bao bì thì hầu như...
Hiệp hội giấy BAO BI Việt Nam cho biết, tình hình nguyên liệu hiện đang rất căng thẳng và nhiều DN đang rơi vào tình trạng kinh doanh khó khăn, thua lỗ. Nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bao bì chủ...
      Bao bì hàng hóa đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, phân phối và tiếp thị sản phẩm ra thị trường. Ngày nay, bao bì không chỉ để trình bày, mô tả, quảng cáo...

Pages