Tin Tức

Giá một số mặt hàng có tác động mạnh đến các sản phẩm hàng hóa dịch vụ trên thị trường như gas, xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm trong tháng 4 và đầu tháng 5; dịch bệnh trên gia súc gia cầm...
Tháng 4: Tập đoàn FLC khởi công dự án bao bì carton cao cấp. (HNMO) - Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, thì ngay trong tháng 4/2013 tới Tập đoàn FLC vẫn sẽ khởi công xây dựng...
Mẫu mã bao bì quyết định sự thành công cho sản phẩm của bạn cho những chiến dịch chiêu thị của công ty đề ra. Khách hàng sẽ quan tâm đến hình dáng và thiết kế màu sắc của sản phẩm sau đó mới xem đến...

Pages