Error message

Notice: Undefined offset: 1 in naman_preprocess_page() (line 12 of /var/www/vhosts/baobinaman.vn/httpdocs/sites/default/themes/naman/template.php).

Thùng 3 lớp, 3 màu, in flexo

Loại thùng 3 lớp, gồm: lớp mặt, một lớp sóng và lớp đáy.

Vietnamese

Contact

NAM AN CO.LTD
E2 CN HOANG GIA, MY HANH NAM, DUC HOA, LONG AN
Email: baobinaman@baobinaman.vn - www.baobinaman.vn
ĐT: (072) 3751230 - Fax : (072) 3751231

Thùng 5 lớp, 2 màu, in flexo

Loại thùng 5 lớp, gồm: lớp mặt, lớp sóng 1, lớp giữa, lớp sóng 2 và lớp đáy.

Vietnamese

Thùng 3 lớp, 4 màu, in flexo

Loại thùng 3 lớp , gồm: lớp mặt, một lớp sóng và lớp đáy.

Vietnamese

LÀM SAO THỨC DẬY ĐÚNG GIỜ MÀ KHÔNG CẦN ĐỒNG HỒ BÁO THỨC

Vietnamese

Liên hệ

CÔNG TY TNHH NAM AN
E2 CỤM CN HOÀNG GIA, MỸ HẠNH NAM, ĐỨC HÒA, LONG AN
Email: baobinaman@baobinaman.vn - www.baobinaman.vn
ĐT: (072) 3751230 - Fax: (072) 3751231

Thùng 3 lớp, 5 màu, in flexo

Loại thùng 3 lớp, gồm: lớp mặt, một lớp sóng và lớp đáy.

 

Vietnamese

Thùng 5 lớp, 5 màu, in flexo

Loại thùng 5 lớp, gồm: lớp mặt, lớp sóng 1, lớp giữa, lớp sóng 2 và lớp đáy.

Vietnamese

Thùng 3 lớp, 5 màu, in flexo

Loại thùng 3 lớp, gồm: lớp mặt, một lớp sóng và lớp đáy.

Vietnamese

Thùng 3 lớp, 5 màu, in flexo

Loại thùng 3 lớp, gồm: lớp mặt, một lớp sóng và lớp đáy.

Vietnamese

Pages